A- A A+

เมนู

รายการส่งเสริมคุณธรรม

รายการกล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

หนึ่งประเด็นสำคัญที่กล้าทำดีนำเสนออยู่ตลอดๆ คือเรื่องของการศึกษา ก่อนหน้านี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ E-Sport ที่เปิดเป็นคณะเรียนถึงแก่นแท้ของพัฒนาวงการกันไปแล้ว วันนี้กล้าทำดีเลยหยิบอีกหนึ่งสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ อย่างชัดเจน และสถานที่ที่เรื่องราวนั้นอยู่ก็คือ มหาวิทยาลัยเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาบัณฑิตย์ นั้นเอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไร น่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ไปติดตามชมกันใน กล้าทำดี ตอน DPU การศึกษาแบบไทยแลนด์ 4.0

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้    

คลิปส่งเสริมคุณธรรม

รายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น 
ตอน บทบาทภารกิจของศูนย์คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตนั้นเป็นสิ่งสำคัญในสังคมไทย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อยากสนับสนุนให้ทุกคนไทยเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาร่วมกัน สนับสนุนพฤติกรรมดี เพื่อพัฒนาให้สังคมไทยเป็น สังคมที่ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น

 

ดูรายการเพิ่มเติม ได้ที่นี้