A- A A+

เมนู

001 

 

       วันที่ 15 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และ นางกฤตินิฎฐ์ ประสมพลอย นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา Run for Love “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 9 ณ ชั้น 34 อาคาร SM Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาวะ

       สำหรับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา Run for Love ในปีนี้ จัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ ใช้ธีม “ความรัก การให้ การแบ่งปัน สุขภาพ” แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 5 กิโลเมตร ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กิโลเมตร และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 1.7 กิโลเมตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ/เฟสบุ๊คมูลนิธิหัวใจอาสา และเพจ/เฟสบุ๊ค “วิ่งไหนดี” และสื่อภาค สสส.

 


ผู้เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม