A- A A+

เมนู

005 

       วันที่ 12 มกราคม 2562 นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมจัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาวันเด็กแห่งชาติ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม ณ ลานกลางแจ้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมุ่งเผยแพร่คุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า “เปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้ สร้างหัวใจจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา BAD ATTITUDE และส่งเสริมให้เด็กไทยเรียนรู้คุณธรรมในรูปแบบพฤติกรรมดี เช่น การช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมชาติไทยให้มั่นคงและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการทำงานเพื่อสังคม (จิตอาสา) สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 ที่ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนชาติ”

       สำหรับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา Give And Take : แค่รู้วิธีให้ คนรับได้เท่าไหร่ คนให้ได้มากกว่า ประกอบด้วย “จิตอาสา พับถุงยาพอเพียง” เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดสระบุรี และ “จิตอาสา กู้ชีพเบื้องต้นด้วย CPR AED” เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตคนด้วยการกู้ชีพเบื้องต้น CPR AED จากทีม BAD ATTITUDE เจ้าของสโลแกน Super Hero ไม่ต้องมีพลัง ไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ มีแค่ “2มือ” ศูนย์คุณธรรมขอขอบคุณผู้สนับสนุน ทีมงาน BAD ATTITUDE เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเจริญเคเบิลทีวี สนับสนุน ลูกโป่ง 100 ใบ เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลายูไนเต็ดฟู้ด จำกัด สนันสนุนขนม เซี่ยงไฮ้ จำนวน 1,000 ชิ้น เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา สยามวอเตอร์คราฟ จำกัด สนับสนุน รถ สำหรับโชว์ และให้เด็ก ๆ ถ่ายภาพในงาน 1 คัน สำหรับการร่วมเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาในครั้งนี้.

 

ชมภาพเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเพิ่มเติม คลิก


ผู้เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

เรียบเรียงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม