A- A A+

เมนู

 

 003

             

         วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ศูนย์คุณธรรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย เข้าปรับปรุงพื้นที่ร่วมสร้างฝาย ที่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตะโกล่าง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดฝายมีชีวิตและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนและเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิหัวใจอาสา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน)

         เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสร้างฝายมีชีวิต เกิดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาจากความร่วมมือ ร่วมแรง และ ร่วมใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนทั้งตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม กองทุนเวลาเพื่อสังคม สหกรณ์โคนมหนองโพ (ในพระบรมราชูปถัมภ์) บจก.ราชาชูรส กลุ่มหลงป่าจากวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชมรมต้นกล้าอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และองค์กรภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา พร้อมกับกำลังเสริมจากจิตอาสาใจผู้คนในหมู่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาชุมชนใกล้เคียงและชนเผ่าผู้อาศัยในอำเภอสวนผึ้ง บวกกับพลังความสดใสจากน้องๆนักเรียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตะโกล่าง รวมแล้วกว่า 500 ชีวิตที่สานความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดฝายเก็เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งในปีต่อไป


 ผู้เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : ยงจิรายุ อุปเสน /ศูนย์คุณธรรม

ผู้เรียบเรียง : วีนัส เวลาดี /กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม