A- A A+

เมนู

 

 261161 007

          วันที่ 26 พ.ย.61 ศูนย์คุณธรรมและมูลนิธิหัวใจอาสาภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ลงพื้นที่ดูงาน เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาผึ้งน้อยเบเกอรี่ จังหวัด เชียงใหม่ หนึ่งในเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จากแม่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาทำขนมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว จนขยายกิจการมาจนมีพนักงานกว่า 700 คน กระทั่งวันนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการให้ เป็นพื้นที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดี...ปลูกฝังวิถีการให้ให้กับพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนรอบๆเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาให้เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้จนชาวเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาพากันยกให้คุณพ่อรัตน์ ปาละพงศ์ เป็นประธานชุมชนหลิ่งกอก รวมทั้งใช้พื้นที่ของเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา เป็นพื้นที่กลางในการทำเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาส่วนรวมของชุมชนอีกด้วย
#ผึ้งน้อย #"ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู รู้คุณธรรม"  #เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรม #ทำไม่ยากหากเปิดใจ

 


 ผู้เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : ยงจิรายุ /ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)